work in progress in social theory and cultural sociology

Posts Tagged ‘Elif Şafak’

sufi and cinematic imagination

01.21.2013 · Posted in Uncategorized

Slowly making my way through Elif Şafak’s Pinhan I’ve come across these lines, in which the protagonist’s favourite Sufi teachers are described thus: ‘Kul Hüseyin ile Budala Tosun dudaklarından tebbesüm eksik olmayan, ağızlarından bal damlayan, kimsenin kusurunu görmeyen dervişlerdi. Adeta tüm ömürlerini, dâr-ül hayal ile dâr-ül hakikati birbirinden ayıran hatt-ı fasılı silmeye vakfetmişler.’ (Şafak 2001: ...

Skip to toolbar