Schol. Homer Iliad

Schol. Homer Iliad 6.181 (Hellenistic-Byzantine)

The Chimaera, rationalised.

εἰ τὸ πλεῖον καὶ ἐμπρόσθιον μέρος εἶχε λέοντος, ἔδει αὐτὴν
λέοντα καλεῖσθαι. ἦν οὖν τὸ πᾶν χίμαιρα, ἀφ’ οὗ καὶ ὠνομάζετο,
κεφαλὴν δὲ εἶχε λεαίνης, οὐρὰν δὲ δράκοντος. τοίνυν πῦρ εἰσάγεται
ἀναπνέουσα διὰ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος. …

ἔνιοι δὲ ὄρος εἶναι κατὰ Λυκίαν, ὃ
καλεῖται Χίμαιρα· τοῦτο δὲ κατὰ μέσον ἔχειν ἀναφυσήματα πυρός,
κατὰ δὲ τὰ ἄκρα πολύθηρον <εἶναι>.

DSS no. 52.