Heraclitus

De Incredibilibus 33 (ii AD)

Cerberus rationalised as dogs.

Τοῦτ’ ἂν εἴη ὃ καὶ περὶ τῆς Ὕδρας. οὗτος γὰρ
εἶχε δύο σκύμνους, ὧν ἀεὶ συμβαδιζόντων τῷ πατρὶ
ἐφαίνετο εἶναι τρικέφαλος.

DSS no. 46.