Dionysius

Periegetes 788-92 (ii AD)

Cerberus is dragged up at Heraclea Pontica and creates the poisonous aconite with his slaver or his vomit.

καὶ Μαριανδυνῶν ἱερὸν πέδον· ἔνθ’ ἐνέπουσιν
οὐδαίου Κρονίδαο μέγαν κύνα χαλκεόφωνον,
χερσὶν ἀνελκόμενον μεγαλόφρονος Ἡρακλῆος,
δεινὸν ἀπὸ στομάτων βαλέειν σιαλώδεα χυλόν,
τὸν μὲν ἐδέξατο γαῖα καὶ αὐτόθι πῆμ’ ἐφύτευσεν.

DSS no. 41.